Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ 2019-20

Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ 2019-20

 

 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν 2020

 ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ Π.Σ.Π.Α. ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ!

 


Η 9η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων.

Ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ συμμετέχει στον εορτασμό και σας προσφέρει για δεύτερη χρονιά ένα μικρό κέρασμα.

Κινούμενοι στο… κλίμα των ημερών, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τεκμήρια από το Ιστορικό μας Αρχείο που σχετίζονται με τη μέριμνα για την Υγιεινή στο Σχολείο μας στα χρόνια του Μεσοπολέμου και συγκεκριμένα από το 1933 και εξής. Τη χρονιά αυτή υπογράφτηκε από τον Επόπτη και τον Διευθυντή τού Σχολείου μας, τον καθηγητή Παιδαγωγικής Ν. Εξαρχόπουλο και τον φιλόλογο Αν. Λεγάκι αντίστοιχα, η κοινή πρότασή τους για την τοποθέτηση Σχολιάτρου στο Π.Σ.Π.Α., σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία. Ο προτεινόμενος είναι ο Αντώνιος Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε ήδη διατρέξει αξιόλογη ιατρική καριέρα και είχε επιμορφωθεί ως Σχολίατρος. Τα καθήκοντά του θα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της Υγιεινής αλλά και την εξυπηρέτηση των ιδιαιτέρων αναγκών του Πειραματικού Σχολείου, όπως η υποστήριξη του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής κατά τις σωματικές μετρήσεις των μαθητών.

Ο Αντώνιος Παπαϊωάννου εκτέλεσε στο έπακρο τα καθήκοντά του και, μεταξύ άλλων, δημοσίευσε σχετικές εργασίες για την Υγιεινή στη σχολική ζωή (βλ. σχετικά αποσπάσματα από το άρθρο του «Συμβολή τοῦ ἰατρείου Π.Σ.Π.Α. εἰς τὴν προαγωγὴν τῆς ὑγείας τῶν μαθητῶν αὐτοῦ», Παιδαγωγικὴ Ἐπιθεώρησις τ. 5 (1947), 240-246, στο οποίο αναφέρεται σε έρευνα που πραγματοποίησε ακριβώς πριν από τον Πόλεμο, κατά το σχολικό έτος 1938-39).

Όπως προκύπτει από προφορικές συνεντεύξεις παλιών αποφοίτων, είναι έντονες οι αναμνήσεις τους από τη λειτουργία του Σχολικού Ιατρείου στο ισόγειο, στο οποίο εξάλλου απασχολούνταν και οι ίδιοι ως νοσοκόμοι!

Βεβαίως, η μέριμνα για την Υγιεινή στο Σχολείο ήταν και προσωπική υπόθεση του ίδιου του Επόπτη, όπως προκύπτει από τη φροντίδα του να αποκτήσει το Σχολείο σειρά σχετικών ζωγραφικών πινάκων από τη Γερμανία.

Παρουσιαζόμενα τεκμήρια:

  • «Γνωμάτευσις (…) περὶ τοποθετήσεως καθηγητοῦ τῆς Ὑγιεινῆς ἐν τῷ Π. Σ. Παν. Ἀθηνῶν», 6 Ιουλίου 1933 στο: Ἐποπτεία Πειραματ. Σχολείου. Βιβλίον Ἐξερχομ. Ἐγγράφων [1929-1936] [GR_PSPA_0030]

Αρχειονομική καταγραφή τεκμηρίου (2017-18): Μαρία Δεμαρία, Δ΄1

Αρχειονομική περιγραφή τεκμηρίου (2019-20): Ελένη Ζομπανάκη, Β΄1, Ζέττα Κορωναίου, Β΄1 και Καλλιόπη Μουζάνη, Β΄1

  • Πίνακας Πῶς μεταδίδονται αἱ άσθένειαι καὶ πῶς προφυλαττόμεθα ἀπὸ ἀσθενείας