Κατάλογος Μαθητικών Ομίλων 2022-23

Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, νέα γνωστικά αντικείμενα καθώς και λοιπά πεδία (εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά.) και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει το σχολείο και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες.

Οι όμιλοι απευθύνονται σε μαθητές μίας ή περισσοτέρων τάξεων και κάθε όμιλος λειτουργεί με ομάδα 10-20 μαθητών.

Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 διδακτικές ώρες ετησίως) και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2022-23 στο ΠΣΠΑ παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Αθλητισμού

Αγωνίζομαι Ομαδικά (Γούβαλη Μαρίνα)

Λειτουργική Προπόνηση (Παπασπύρου Αγγελική)

2. Γλώσσας και Πολιτισμού

Η ελληνική μυθολογία και οι διαχρονικές της επιδράσεις (Μπεκρή Σοφία)

3. Δημοσιογραφίας

Ας γίνουμε δημοσιογράφοι (Κεκροπούλου Μαρία - Κουτσουδάκη Αγγελική)

4. Θεάτρου

Θεατρική παιδεία, Δημιουργική γραφή, Παραστατικές τέχνες, Εικαστικά, Μουσική (Κάτσουρα Παναγιώτα, Ξουργιά Πολυξένη)

5. Ιστορικού Αρχείου ΠΣΠΑ

Γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την ιστορία τού Σχολείου μου: Αναζητήσεις στο Ιστορικό Αρχείο τού Π.Σ.Π.Α., VI (Ανδριώτης Νικόλαος, Δουλφής Γεώργιος, Τζακώστα Διονυσία)

 

Η έναρξη της λειτουργίας του κάθε ομίλου ορίζεται την εβδομάδα από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. 

Οι αιτήσεις για τους Ομίλους κατατίθενται από τους μαθητές/τριες υπογεγραμμένες από τους γονείς/κηδεμόνες μέχρι την Παρασκευή 30/09/2022.

Βρείτε την Αίτηση για Ομίλους ΕΔΩ ή στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ 2022-23

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 Όμιλος Δημοσιογραφίας

Ας γίνουμε δημοσιογράφοι

Κεκροπούλου, Κουτσουδάκη

14:15-15:30

Βιβλιοθήκη

Όμιλοι  Αθλητισμού

Αγωνίζομαι Ομαδικά

Γούβαλη,

14:15-15:30

Αυλή

Λειτουργική Προπόνηση

Παπασπύρου,

14:15-15:30

Αυλή

Όμιλος Γλώσσας και Πολιτισμού

Η ελληνική μυθολογία και οι διαχρονικές της επιδράσεις

Μπεκρή,

14:15-15:30

Βιβλιοθήκη

Όμιλος Θεάτρου

Θεατρική παιδεία, Δημιουργική γραφή, Παραστατικές τέχνες, Εικαστικά, Μουσική

Κάτσουρα, Ξουργιά

14.15-15.30

Αίθουσα 16 (θέατρο)

Όμιλος Ιστορικού αρχείου ΠΣΠΑ

Γνωρίζοντας και αναδεικνύοντας την ιστορία τού Σχολείου μου: Αναζητήσεις στο Ιστορικό Αρχείο τού Π.Σ.Π.Α., VI

Δουλφής-Ανδριώτης-Τζακώστα,

14:15-15:30

Βιβλιοθήκη