ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1η  8:15  9:05
2η  9:05  9:50
3η 10:05 10:50
4η 10:50 11:35
5η 11:50 12:30
6η 12:40 13:20
7η 13:20 14:00