Π.Σ.Π.Α.    

 Πειραματικό   Σχολείο
Πανεπιστημίου Αθηνών.     ___________________________________________

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα μόνο για την εβδομάδα 4/12 - 8/12

Ανά Τμήμα

Συνολικό

Από τη Διεύθυνση

 

29-11-23

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. έτους 2024.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται  εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2024. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2022 ή το 2023 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν  εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό,  ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2024).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν  σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Μπορείτε εδώ να βρείτε την εγκύκλιο με θέματα "Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)" και "Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 5 μουσικά τμήματα με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι)".

Και εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την εγκύκλιο για την Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

Τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης φάσης του ενδοσχολικού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' Λυκείου από την 1η Δεκεμβρίου 2023 στις 8 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00. Αντιστοίχως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.

 

«Ενημέρωση μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Λυκείου για συμμετοχή σε πλου με Φρεγάτα»

Σας ενημερώνουμε ότι, το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον προστάτη του Άγιο Νικόλαο προσκαλεί για το έτος 2024, μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, σε μία νέα ξεχωριστή εμπειρία δίπλα σε στελέχη του ΠΝ, να συμμετέχουν σε ολιγόωρο πλου μίας Φρεγάτας. Η επιλογή των είκοσι (20) μαθητών/τριών, θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, το 1ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2023. Ο πλους με τη Φρεγάτα θα πραγματοποιηθεί κατά την προσεχή εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Νέου Έτους, προκειμένου να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα των σχολικών μαθημάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαιτείται να συμπληρωθούν, έως την 1 η Δεκεμβρίου 2023, τα ακόλουθα: α) Ηλεκτρονική αίτηση (φόρμα συμμετοχής) β) Δήλωση Συμμετοχής

Περισσότερες Πληροφορίες

 

5ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023‐24

Ο  μαθητικός  διαγωνισμός  «ΕΡΜΗΣ»  στα  Οικονομικά  είναι  ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’  Λυκείου. Ο  διαγωνισμός  οργανώνεται  και  διεξάγεται  από  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνεργασία με την  Ένωση  Οικονομολόγων  Εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.

Ως  ημερομηνία  υποβολής  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  των  μαθητών  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  1/01/2024  –  31/01/2024  και  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  στον  ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις. Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ  αποστάσεως  μέθοδο  το  Σάββατο  23  Μαρτίου  2024  για όλους τους μαθητές  που  θα  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή.  Η Β’ και τελική Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι διακριθέντες  της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δείτε τον επικαιροποιημένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου ΕΔΩ

Από τη Διεύθυνση

 

Ενημερωτικό υλικό δράσης "Ασφαλές διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές"

Ύλικό από την επιμορφωτική δράση που πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη από το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, με θέμα: «Ασφαλές διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://ict1pekesattikis.wordpress.com/ .

 

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄και Β΄ τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (α΄ φάση) ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 (11:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (β΄ φάση) για τους/τις μαθητές/τριες που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση,στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 (09:30-15:30), για την επιλογή των πέντε μαθητών/τριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 54η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024. 

Περισσότερες Πληροφορίες

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ιστορικό Αρχείο Π.Σ.Π.Α. ανάρτησε στο ανοιχτό αποθετήριο αρχειακού υλικού του Σχολείου το πρώτο τεκμήριο που ψηφιοποίησε με τον καινούργιο ημιεπαγγελματικό σαρωτή βιβλίων Fujitsu ScanSnap SV600, τον οποίο απέκτησε χάρη στην ευγενική χορηγία του Συλλόγου Αποφοίτων και του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας.

Μπορείτε εδώ να δείτε την καταχώριση της χορηγίας στη σχετική ιστοσελίδα.

Σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στον πρώτο τόμο των Δημοσιευμάτων, του επιστημονικού περιοδικού που εξέδιδε το Σχολείο με άρθρα του εκπαιδευτικού προσωπικού του, του Επόπτη, του Διευθυντή, των καθηγητών, των δασκάλων και των συνεργατών τους.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι συνολικά 19 διάσπαρτες φωτογραφίες που δημοσιεύονται στον τόμο.

Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

※το ιστορικό της ίδρυσης του Σχολείου και την περιγραφή του κτηρίου το 1930 (με έναν όροφο λιγότερο!),

※τα πρώτα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου,

※θεωρητικές αρχές προς τους εκπαιδευτικούς για την επιτυχία του,

※το σύστημα ψυχοσωματικών μετρήσεων στους μαθητές –που δικαίωνε καταρχήν τον τίτλο του ως «Πειραματικό»,

※κείμενα μαθητών (ελεύθερες εκθέσεις, ψυχογραφήματα, ημερολόγια κ.ά.),

※στιγμιότυπα από τη ζωή του Σχολείου τα δύο πρώτα χρόνια (εκδρομές, συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων, παραβάσεις και ποινές, δημιουργία σχολικού κήπου, ίδρυση μαθητικής βιβλιοθήκης και άλλα κατά τα έτη 1929-30 και 1930-31),

※και άλλα.

Από εδώ μπορείτε να δείτε το ψηφιοποιημένο τεκμήριο ή και να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (σε χαμηλή πάντα ανάλυση λόγω διαδικτυακών περιορισμών).

Θα ακολουθήσουν και άλλες αναρτήσεις από τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τα Μαθητολόγια, το Βιβλίο Κήπου και άλλα πολλά!

Καλή ανάγνωση!

Από τη Διεύθυνση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027, γεννημένοι το έτος 2006,

είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δελτίο απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024,

από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου.

Δείτε τις οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2026).

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα εορτασθεί

την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και ώρα 9.00

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών είναι 8.45-9.00

ενώ μετά τη σχολική εορτή οι μαθητές/τριες θα αποχωρήσουν

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υποδοχή γονέων για ενημέρωση ξεκινάει από τη Δευτέρα 20/11/2023

Δείτε το Πρόγραμμα επικοινωνίας Γονέων Μαθητών Π.Σ.Π.Α. και Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΩ

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συμμετοχή ομάδας εθελοντών του Σχολείου μας στον 40ο Μαραθώνιο της Αθήνας
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Εβδομάδας 13/11 - 17/11

Ανά Τμήμα

Συνολικό

Από τη Διεύθυνση

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ:

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης : «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net»

η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα που διαβιούν στο Δήμο Αθηναίων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Παροχή τάμπλετ σε μαθητές και φοιτητές που διαμένουν στο Δήμο Αθηναίων»

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην πρόσκληση μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.athens.opensocialnet.gr έως την Παρασκευή 24/11/2023 και ώρα 17.00

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 06/11/2023  μέχρι  24/11/2023 , μεταξύ 10:00 – 17:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης
 
Αίτηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε εδώ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων Γ΄ Λυκείου.

Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες και τη σχετική αίτηση.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο.

Μπορείτε να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ., τις οδηγίες και τη σχετική αίτηση.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023
Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών τουριστικών γραφείων
για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα.

Από τη Διεύθυνση

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Οκτώβριος που πέρασε, μήνας κάθε χρόνο αφιερωμένος στη συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επιφύλασσε μια ευχάριστη συγκυρία για το Σχολείο μας.

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει με μεγάλη χαρά τη συντήρηση τεσσάρων ιστορικών οργάνων του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συνεργασίας που υπογράφτηκε πέρσι με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες πριν από και μετά τη συντήρηση.

 

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ΄αρ. 9/2023 Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024- 2025.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής επί του 56/2023 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ΄αρ. 9/2023 Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024 & 2024-2025.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«Χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων (Ε.Μ.Δ.) σε μαθητές/μαθήτριες

δημοσίων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για τη δωρεάν

μετακίνησή τους με τα Μ.Μ.Μ., για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της υπογραφής των συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής με τους συγκοινωνιακούς φορείς ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. και Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) μπορούν οι μαθητές/τριες που δικαιούνται, να προμηθευτούν τα Ε.Μ.Δ. για τη δωρεάν μετακίνησή τους προς και από το σχολείο που φοιτούν, με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι μαθητές που δικαιούνται είναι αυτοί που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική τους μονάδα μεγαλύτερη των 2.500 μέτρων και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 53173/11-8-2022 (Β΄4294/11-8-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι μαθητές που μεταφέρονται με δρομολόγιο δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών δεν δικαιούνται να λάβουν και ΕΜΔ.

 Επίσης οι μαθητές που συμπεριλαμβάνονται σε δρομολόγιο για το οποίο δεν έχει υποβληθεί οικονομική προσφορά αναδόχου (άγονο δρομολόγιο) μπορούν να αιτηθούν ΕΜΔ αλλά εάν υπάρξει μειοδότης οφείλουν να ακυρώσουν τις κάρτες, μετά από ενημέρωση του σχολείου και της Διεύθυνσης Παιδείας.

 Οι δικαιούχοι μαθητές/τριες θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη, 2/11/2023 στις 14:00 να καταθέσουν μέσα σε διαφάνεια  τα προβλεπόμενα ανάλογα με την περίπτωση τους δικαιολογητικά (υπεύθυνη κ. Σουρή).

Από τη Διεύθυνση

  

12οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Η Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη (Science on Stage -Europe), με την επωνυμία Science on Stage Greece, διοργανώνει τους 12ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα «Η βιωσιμότητα στην εκπαίδευση SΤΕΜ», που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 03-11-2023 (09:30-20:00) έως και Σάββατο 04-11-2023 (09:00-13:00) στην Αθήνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» του Δήμου Αιγάλεω και απευθύνονται, μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη (Science on Stage- Europe) έχει ως στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους νέους, καινοτόμους τρόπους διάδοσης πληροφοριών και μεθόδων διδασκαλίας αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και την άμεση σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες: http://etsito.mysch.gr ,http://www.science-on-stage.eu και Facebook: sonsgreece. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευρώπη» στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δελτίο Τύπου

Κατάλογος Εργασιών

Πρόγραμμα

   

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επιπλέον τις παρακάτω θέσεις:

Για την Α' Λυκείου μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 12.00-14.00 και τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 κατά τις ώρες 9:00-13:00.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και διατίθεται και στο Σχολείο).  

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει επιπλέον τις παρακάτω θέσεις:

Για τη Γ' Γυμνασίου μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 9.00-13.00 και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 κατά τις ώρες 9:00-13:00.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

- αίτηση κηδεμόνα με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ και διατίθεται και στο Σχολείο).  

- υπεύθυνη δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr)

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας κηδεμόνα

- φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας μαθητή

- βεβαίωση φοίτησης από το Σχολείο στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος ο μαθητής

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00, με ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., από επιτροπή των αιτουμένων γονέων και παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Π.Σ.Π.Α.

ΕΠ.Ε.Σ. Π.Σ.Π.Α.

  

10 Οκτωβρίου 2023

Συμμετοχή του ΠΣΠΑ στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία «Τρέχω για το ΕΥ»

Το ΠΣΠΑ συμμετείχε στην Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία  «Τρέχω για το ΕΥ» που διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Το σύνθημα του σχολείου μας ήταν: ΕΥαγωνιστές, ΕΥσυμμαθητές και ΕΥτυχεροί που τρέχουμε κι εμεις!

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας (226 από τους 259 - 87%) έτρεξαν ο καθένας για 7' και κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα από 250 χιλιόμετρα!!!

Μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές όλων των σχολείων ΕΔΩ.

Το βίντεο της συμμετοχής μας μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 

 

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

26/9/2023

 

Τα τμήματα Αγγλικών Γ΄1, Γ΄2, Δ΄1, Δ΄2 και Ε΄2 με διδάσκουσα την κα Δ. Τζακώστα

γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26/9)

δημιουργώντας βίντεο, παρουσιάσεις σε ppt, συννεφόλεξα και αφίσες

σε μια προσπάθεια να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της πολυγλωσσίας και της γλωσσομάθειας.

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο που συγκεντρώνει τις εργασίες τους.

 

PagkHmGlwsswn

 

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λειτουργία Μαθητικών Ομίλων

Σας ενημερώνουμε οι μαθητικοί όμιλοι θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των Ομίλων μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του σχολείου (Μαθητικοί Όμιλοι 2023-24)

Από τη Διεύθυνση

    

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Οι εξετάσεις της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδων Β1+Β2, Γ1+Γ2 στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική έχουν προκηρυχτεί για τις 25-26 Νοεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr .

Περισσότερες πληροφορίες
  

      

ANTETOKOUNBROS ACADEMY

Η AntetokounBros Academy είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που συνδυάζει την προπόνηση μέσω του μπάσκετ με την έμπνευση μέσω της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 10 έως 17 ετών που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπονήσεις μπάσκετ διάρκειας 75 λεπτών δύο φορές την εβδομάδα για 100 νεαρούς αθλητές τον χρόνο σε δύο γήπεδα μπάσκετ:
Στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ των Σεπολίων (Μανιτάκη 46, Αθήνα) και στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ των Ελληνορώσων (Χαλεπά 2,Αθήνα), με το καθένα να φιλοξενεί 50 αθλητές.

Αιτήσεις μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023

Πληροφορίες

Από τη Διεύθυνση

 

Ιστορικό Πολυτεχνείο, Κτήριο Αβέρωφ, στις 29 Σεπτεμβρίου 2023
από τις 5 το απόγευμα έως αργά το βράδυ

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνδέεται και φέτος, για δέκατη συνεχή χρονιά, με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ Night” και καλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς στη Βραδιά του Ερευνητή 2023.

Φέτος η Βραδιά έχει ως γενικό θέμα το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το νερό, την οικολογία και τις «πράσινες» πόλεις.Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές μας, να παίξετε και να εντυπωσιαστείτε με πρωτότυπα πειράματα, ρομπότ, νανοϋλικά, drones, τρισδιάστατες απεικονίσεις, μηχανικές προσομοιώσεις κ.α. 
Οι φετινές μας δράσεις περιλαμβάνουν επίσης:

 • Παρουσίαση πειραμάτων από ομάδες μαθητών (συμπλήρωση Δελτίου Ερευνητικής Συμμετοχής Μαθητικών Ομάδων στο www.ntua.gr/ntuaren)
 • Δράση «Ερευνητές στα Σχολεία», όπου ακαδημαϊκοί και ερευνητές θα παρουσιάσουν σε σχολεία τα ερευνητικά τους επιτεύγματα
 • Δράση «Chat Lab» με online σύνδεση και συνομιλία των ερευνητών με τους μαθητές
 • Καλλιτεχνικά δρώμενα από την Ομάδα Κρουστών και τη Χορωδία του ΕΜΠ και του Αθηναϊκού Θιάσου Σκιών
 • Το επιτυχημένο Κυνήγι Θησαυρού που επιστρέφει και φέτος με πολλές εκπλήξεις και δώρα

Όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθούν και οι Διαγωνισμοί της Βραδιάς για τα παιδία:

 • Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές των Δημοτικών με θέμα «Από το Πολυτεχνείο της εξέγερσης του ΄73 στο Πολυτεχνείο της Γνώσης και της Καινοτομίας 50 χρόνια μετά»
 • Διαγωνισμός Αφίσας για μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων με θέμα «Εφαρμόζοντας την καινοτομία για μία αξιοβίωτη πόλη»
 • Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέμα «Η καινοτομία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» #ntuaren

Οι φόρμες συμμετοχής Διαγωνισμών θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή του ΕΜΠ www.ntua.gr/ntuaren
Για να μη χάσετε τίποτα από τις δράσεις μας, οργανώνουμε και ξεναγήσεις σχολείων στον αντίστοιχο σύνδεσμο: www.ntua.gr/ntuaren
 

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και της επιστήμης!

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές και τα επιτεύγματά τους, να παίξετε και να συνομιλήσετε μαζί τους, καθώς και να απολαύσετε πλήθος πρωτότυπων δράσεων. Σας περιμένουμε!
Είσοδος ελεύθερη για όλους!

Η επιστημονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ,
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ

  

Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων

 Αν τα παιδιά σας είναι μαθητές/ τριες Γυμνασίου-Λυκείου,

 Αν είστε κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Αθηναίων

Ελάτε να γράψετε τα παιδιά σας για να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε ολιγάριθμα τμήματα που ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και το σχολικό έτος 2023-2024, σε μαθητές άπορων ή οικονομικά αδύναμων οικογενειών, καθώς και σε άπορους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 41ου Γυμνασίου Αθηνών (Πάτμου 11-13), από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, καθημερινά από τις 16.00 έως τις 21.00.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά τις πρωινές ώρες με το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα 2132082923-4 και τις απογευματινές (από τις 14:00 έως 21:00) με τη Γραμματεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο τηλέφωνο 2108655273.

Για την εγγραφή σας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δείτε ΕΔΩ

Αίτηση

Από τη Διεύθυνση

    

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι για τους μαθητές/τριες της Α'Γυμνασίου και της Α'Λυκείου απαιτείται η προσκόμιση στο σχολείο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Τα ΑΔΥΜ μπορούν να τα προσκομίσουν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές/τριες τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του σχολείου (μέχρι Παρασκυή 22 Σεπτεμβρίου 2023).

Το ΑΔΥΜ μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ ηλεκτρονικά ή έντυπα στο γραφείο της Υποδιεύθυνσης.

Σχετικό ΦΕΚ

Από τη Διεύθυνση

     

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

για απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους,

για το έτος 2023-2024 για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Π.Σ.Π.Α. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων,

μέχρι τις 24/8/23, 23:59.

ΕΠ.Ε.Σ.  Π.Σ.Π.Α.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πίνακας εκπαιδευτικών των οποίων η αίτηση για απόσπαση στο ΠΣΠΑ εγκρίνεται

ΕΠ.Ε.Σ.   Π.Σ.Π.Α.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό!!!

«Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα»

2η Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 30/6/23 έως 9/7/23 και ώρα 23:59.

Ο σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων είναι ΕΔΩ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-23)

Από τη Διεύθυνση

     

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Επιδότηση των μαθητών που μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων τους

(παρ.1β του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄).

Καλούνται οι γονείς των μαθητών του σχολείου μας οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση των παιδιών τους  με λεωφορεία που δρομολογεί η Περιφέρεια και 

α) δεν μεταφέρονται με λεωφορεία της περιφέρειας ή δεν μεταφέρθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα

β) δεν έχει εκδοθεί δελτίο μαθητικού εισιτηρίου (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) μέσω του σχολείου

και οι οποίοι  επιθυμούν να λάβουν το Γονεϊκό επίδομα,

να καταθέσουν στο σχολείο ή να στείλουν ηλεκτρονικά

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 που υπάρχει εδώ
 2. Εκτύπωση από το Google maps της συντομότερης οδικής διαδρομής με αφετηρία την οικία και τέρμα το σχολείο.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι χιλιομετρική απόσταση σχολείου-οικίας τουλάχιστον 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου και 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείου.

Το Σχολείο μας θα  εκδώσει σχετική βεβαίωση η οποία θα πρέπει να κατατεθεί με άλλα δικαιολογητικά (βλέπε εδώ) στην αρμόδια Διεύθυνση  της Περιφέρειας Αττικής. 

Από τη Διεύθυνση

                                                                                         

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μετακίνηση μαθητών/τριών με ΙΧΕ οχήματα εντός του Δακτυλίου


Σχετικά με την είσοδο στον Δακτύλιο ΙΧΕ οχημάτων γονέων και κηδεμόνων για τη μετακίνηση μαθητών και μαθητριών του Σχολείου μας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να υποβάλουν αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ζητώντας σχετική βεβαίωση φοίτησης, την οποία κατόπιν θα πρέπει να καταθέσουν στην Τροχαία Αττικής. 

Από τη Διεύθυνση

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες τού Υπουργείου Παιδείας, «οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου» ούτε «οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου».

Αποσκοπώντας στην προστασία των μαθητών μας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής/μαθήτρια να κατέχει κινητό τηλέφωνο (ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή), αυτό θα φυλάσσεται στο Γραφείο τής Διεύθυνσης και θα το παραλαμβάνει μετά το σχόλασμα.

Από τη Διεύθυνση

                                                                                                                       

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η 9η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Αντί κεράσματος, ο Όμιλος Ιστορικού Αρχείου σας προσκαλεί να δείτε το επεξεργασμένο βίντεο της διημερίδας που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα για τα 90 χρόνια του Σχολείου μας. Μπορείτε να διαλέξετε τι θα δείτε χρησιμοποιώντας τη "χρονογραμμή" στα σχόλια του βίντεο.

Καλή παρακολούθηση!

Σύνδεσμος: https://youtu.be/WMeQTkL_mWI?t=1

             

 ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10306

 Η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 λειτουργεί ανώνυμα και δωρεάν, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική καθοδήγηση της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά το Πανελλήνιο, και λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του έτους και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα στήριξης οποιουδήποτε προσώπου αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει σε πρόσωπο αρμόδιο, ειδικό, να ακούσει ό,τι και αν έχει να του πει.

Αφορά 3 επιλογές:

Επιλογή 1-Ψυχολογική βοήθεια, Ψυχιατρική υποστήριξη

Επιλογή 2-ΨυχοΚοινωνικά θέματα

Επιλογή 3-Θέματα που αφορούν την Οικογένεια, Παιδιά και Εφήβους

Η Γραμμή 10306 δημιουργήθηκε για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας και για οποιοδήποτε λόγο (ένταση, ταραχή, δυσανεξία, ανασφάλεια, απειλή, φόβο, πανικό, απογοήτευση, απελπισία, μοναξιά, κ.λπ.) οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, να αποζητά στήριξη, ενθάρρυνση ή/και ψυχική ανακούφιση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

                 

Μαθήματα τηλεκπαίδευσης από το... παρελθόν!
Άρθρο σχετικά με τα ραδιοφωνικά μαθήματα που προσέφερε η δασκάλα του Σχολείου μας Αλεξάνδρα Μάνου το 1940.
Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
 

    

Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Οδηγίες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο
Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση
Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

                                                                                                                                

Λόγια δεν χωράνε. Γι’ αυτό οι καθηγητές της, μιας και της άρεσαν, αφιερώνουν ένα ποίημα στη Ναταλία, που έφυγε νωρίς, χωρίς να προλάβει να αφήσει κανένα σημάδι επάνω της η κακία του κόσμου... Εξάλλου, ξέρουν, όπως και η αλεπού του Μικρού Πρίγκιπα, ότι όταν θα κοιτάζουν τον ουρανό τη νύχτα, θα βλέπουν πια αστέρια που ξέρουν να γελούν.

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

O κήπος  έμπαινε στη θάλασσα

Βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

Το χέρι σου έφευγε με το νερό

να στρώσει νυφικό το πέλαγο

Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό

Άγγελοι μ’ έντεκα σπαθιά

πλέανε πλάι στ’ όνομά σου

σκίζοντας τ’ ανθισμένα κύματα

Στους  κόρφους σου έκρυβες μια χάρη

που ήταν το ίδιο το φεγγάρι

Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί

αίνιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα

Για το δικό σου το χατίρι, Ναταλία,

ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα

βαθύ γαρούφαλο ακρωτήρι

                     

                                       Oδυσσέας  Ελύτης 

'Εργο της Ναταλίας Καλόσακα, Αλεξίας Κονταξή και Μυρτώς Τριπολιτσιώτη, 2018-2019

 

                                                                   

                     

ypaideias21
depps
schgrp

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep

 

pspayoutube

 

163109 (3)