ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

 
 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017.

Επιλέξτε τα μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο : 

Α. Γενικής Παιδείας
1. Βιολογία Γ.Π.
2. Γλώσσα
3. Ιστορία Γ.Π.
4. Ιστορία κοινωνικών επιστημών Γ.Π.
5. Θρησκευτικά
6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ.Π.
7. Νεοελληνική Λογοτεχνία

Β. Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
3ο Κοινωνιολογία
4ο Λατινικά
5ο Λογοτεχνία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ. Ομάδα Θετικών Σπουδών
1ο ΑΕΠΠ
2ο Βιολογία Θετικών Σπουδών
3ο Μαθηματικά
4ο Φυσική Θετικών Σπουδών
5ο Χημεία

Δ. Ομάδα Οικονομίας-Πληροφορικής
1ο ΑΕΠΠ
2ο AΟΘ
3ο Ιστορία
4ο Κοινωνιολογία
5ο Μαθηματικά

Ε. Μαθήματα Επιλογής
I. Γραμμικό Σχέδιο
II. Ελεύθερο Σχέδιο
III. Ιστορίας της Τέχνης

ΣΤ. Ξένες Γλώσσες
I. Αγγλικά
II. Γαλλικά

 

  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017


Επιλέξτε τα μαθήματα από τον παρακάτω κατάλογο :

Α. Γενικής Παιδείας
1. Άλγεβρα
2. Αρχαία Ελληνικά, Αντιγόνη
3. Βιολογία Γ.Π.
4. Γεωμετρία
5. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
6. Θρησκευτικά
7. Ιστορία
8. Λογοτεχνία
9. Νεοελληνική Γλώσσα (Έκφραση – Έκθεση)
10. Πολιτική Παιδεία
11. Φιλοσοφία
12. Φυσική Γ.Π.
13. Χημεία Γ.Π.

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
I. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
II. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
I. Μαθηματικά Θετικών Σπουδών
II. Φυσική Θετικών Σπουδών

Δ. Ξένες Γλώσσες
I. Αγγλικά
II. Γαλλικά

 

  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017


Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Άλγεβρα
2. Αρχαία
3. Βιολογία
4. Γεωμετρία
5. Θρησκευτικά
6. Ιστορία
7. Λογοτεχνία
8. Νεοελληνική Γλώσσα
9. Πολιτική Παιδεία
10. Φυσική
11. Χημεία

Β. Ξένες Γλώσσες
1. Αγγλικά
2. Γαλλικά

Γ. Μαθήματα Επιλογής
1. Εφαρμογές Πληροφορικής
2. Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
3. Καλλιτεχνική Παιδεία