Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων

Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2017.

 

19-5-2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα εξετάσεων:

Γ'  Λυκείου: Παρασκευή 26/5    Θρησκευτικά από Α' βάρδια σε Β' βάρδια (11:00-13:00)
Γ'  Γυμνασίου: Παρασκευή 2/6  Γλώσσα-Λογοτεχνία από Β' Βάρδια σε Α' βάρδια. (8:15-10:15)

 

 

 Εξετάσεων  ΛΥΚΕΙΟΥ

 α). Λυκείου * (όλες οι τάξεις)   (UPD 19-5-2017)       
 
Πρόγραμμα εξετάσεων : 
α3). Γ΄ Λυκείου. * (UPD 19-5-2017)
 
 
 
 
 Εξετάσεων  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
 
β).Πρόγραμμα εξετάσεων  Γυμνασίου* (UPD 19-5-2017)