Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.

 

 14-07-17
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017
μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017.
 
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017. Για την υποστήριξη των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρες λειτουργίας σχολείων. (UPD 14-07-17)
 
 4-7-2017
Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
 
pyrΕκδόθηκε η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.   41844 Φ.300.1/28-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21)
Στη συμπληρωματική προκήρυξη καθορίζεται η κατανομή των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Πυροσβεστών ανά κατηγορία.
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας:
Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35).
Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017 καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98).
Η Συμπληρωματική Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες στην Iστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr
 

30-6-2017
Ανακοίνωση βαθμολογίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών 2017,
οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια που προκύπτουν από τη βαθμολογία τους στην διεύθυνση https://markcalc.it.minedu.gov.gr/
Από την Πέμπτη 6-7-2017 και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr
θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14-7-2017. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
Το δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας, 
 
 
29-6-2017
 Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοίνωση

Οι διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου αρχίζουν από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.
Οι υποψήφιοι του Σχολείου μας που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ θα πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό
- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
- στη συνέχεια και μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr  να τροποποιούν το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή   (Οριστικοποίηση).
- μέσα στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειό του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ.
Hλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής Μηχανογραφικού:  http://exams.it.minedu.gov.gr

Λήξη προθεσμία υποβολής Μ.Δ : Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Οι υποψήφιοι για το 10% (δηλ. οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2015 ή το 2016) για να δημιουργήσουν password θα πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής. Μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή σε εκείνο της αποφοίτησής τους.
Σε κάθε περίπτωση αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει ο ίδιος για την απόκτηση του κωδικού, ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να καταθέσει στο Σχολείο πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.


Από τη Διεύθυνση 

 
 16-6-2017
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

α) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων για τους αποφοίτους του ΠΣΠΑ.

β)Το Εξεταστικό Κέντρο των Ειδικών Μαθημάτων, «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ», «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΑΡΜΟΝΙΑ», Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας είναι το

2ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών
(Π. Κυριακού 12, Αμπελόκηποι)
Τηλέφωνο: 2106436784. Fax: 2106469834 


 
16-6-2017
Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων των
Ειδικών Μαθημάτων 2017 (Ξένες γλώσσες-Σχέδια-Μουσική).

panelladikes 4α) Η ανακοίνωση – δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων 2017 με τις οδηγίες προς τους υποψηφίους.
β) Το Διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου.
γ) Η απόφαση Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και η κατανομή υποψηφίων έτους 2017.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2017.
 
 
eidika mathimata deltiotypou2017
 

9-6-2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. (UPD)
Αναλυτικά η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 19-06-2017 έως και την Τρίτη 27-06-2017.

9-6-2017 
Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.
Η Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών  στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 6-7-2017.
Για τους υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ με τη διαδικασία κατάθεσης απολυτηρίου Λυκείου, τα αποτελέσματα της οποίας εκδίδει το ΥΝΑΝΠ, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ( που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 10-8-2017.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμμετέχουν και με τις δύο διαδικασίες (και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και μέσω κατάθεσης απολυτηρίου).

6-6-2017
Ευχετήριο μήνυμα, της Διευθύντριας της ΔΙΔΕ Α΄ Αθήνας κας Ιωάννας Κων. Ψίνα,
προς τους μαθητές/τριες που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017.
dideευχες πανελλαδ2017
 

2-6-2017
Μηχανογραφικά Δελτία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.

mixanografiko 2017Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 (με το Νέο σύστημα)
Το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων. (Παλαιό σύστημα, χωρίς νέα εξέταση)
Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

 2-6-2017
 
Εξεταστικό Κέντρο του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών
(Πανελλαδικών εξετάσεων, έτους 2017).
 Εξεταστικό Κέντρο για τους εξεταζόμενους υποψηφίους του ΠΣΠΑ ορίσθηκε το 8ο ΓΕΛ Αθηνών.
8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών,
οδός Νικοπόλεως 33, Αθήνα (Πλ. Κολιάτσου),
τηλ. 210-8674196 / 210-8673673

2-6-2017
Εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18.

Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στις εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 15 Ιουνίου 2017Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας.
Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠEΘ.

 2-6-2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Αναλυτικά η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

25-5-2017
Εξετάσεις ΤΕΦΑΑ 2017
Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έτους 2017.

19-5-2017
Μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
α). Το ΦΕΚ 1654/Β  με τη μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.

β). Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας


11-5-2017

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.
Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

Εισαγωγή Σπουδαστών-τριών στα
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) , ακαδημαϊκού έτους 2017-18  (Upd)
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).  Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ
Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)
Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

11-5-2017
Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων 2017.
Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. Πληροφορίες ΕΔΩ.


9-5-2017

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο προφορικής εξέτασης υποψηφίων
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Εγκύκλιος εξέτασης Φ.Α. στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2017     (Φ.251/ 74103 /Α5)
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Eιδικό Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους προφορικά εξεταζόμενους υποψήφιους του Σχολείου μας:  

40ο Γυμνάσιο Αθηνών
οδός Σκιάθου και Ζώτου, Αθήνα
τηλ. 2102114145, 2102282924 

 

 25-4-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 για τους υποψήφιους του Σχολείου μας:
26ο  ΓΕΛ  ΑΘΗΝΩΝ
Μαρασλή 8-10, Αθήνα
Τηλ. 2107247387 και 2107225224.
 

 14-3-2017.

Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων έτους 2017.

programma panellad2017

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας για τα:
1. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ,
2. ειδικά μαθήματα των υποψηφίων,
3. μαθήματα ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας.
4. προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18.


Διαβίβαση δυο υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την ένταξη των σχολών, των τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία.
Με τις παρακάτω Υ.Α. τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β’) υπουργική απόφαση.
Α). Η Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/27216/Α5/2017 (ΦΕΚ 524 Β΄) Υ.Α. και
Β). Η Υ.Α. με αριθμ. Φ.253/24567/Α5/2017 (ΦΕΚ 678 Β’) Υ.Α.

6-3-2017
"Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
το ακαδημαικό έτος 2016-17 και το ακαδ. έτος 2017-18"

Προθεσμία, από 06-03-2017 έως και 13-03-2017, για τους υποψήφιους να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης, σύμφωνα με το Ν 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’)΄.  Η εγκύκλιος για τις Επταμελείς Επιτροπές


24-2-2017

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης Πανελλαδικών
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α΄

 22-2-2017

Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2017 η υποβολή αίτησης για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις .

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2017.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης ορίζεται από την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου ως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 για όλους τους υποψηφίους .

α).Το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας.
β).Εγκύκλιος για την Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗΣ Υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ έτους  2017.
γ).ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ και οδηγίες συμπλήρωσης.
δ). Η σχετική εγκύκλιος για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ υπομενού ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

6-2-2017

 Αλλαγές στη Λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) για το Μηχανογραφικό Δελτίο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.


9-12-2016

  panellin2017 (Custom)Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος (Φ.251/210705/Α5) 9-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές του σχολικού έτους 2016-17.Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία και το 2017.(Στο Μηχανογραφικό Δελτίο)
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το βρείτε  ΕΔΩ.
 
Οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 2017panelladikes enimerosi9 12 2016 Page 5


24-10-2016

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών Νοσοκομείων για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδ. έτος 2017-18.

Το Δελτίο Τύπου του υπουργείου.


12-9-2016

panellin2017 (Custom)Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2894Β/12-9-2016) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2017 για τους αποφοίτους Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

 

 


 Τροποποίηση της κατανομής των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Επιστημονικά πεδία για τις πανελλαδικές  2017. (ΦΕΚ 2744Β)

Στα Επιστημονικά Πεδία γίνονται οι παρακάτω αλλαγές στις κατανομές τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ:

1ο Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Προστίθενται τα τμήματα:
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

 

2o Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Προστίθενται τα τμήματα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

Διαγράφονται τα Τμήματα:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ

 

3o Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ»

Προστίθενται τα τμήματα:
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγράφονται τα Τμήματα:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

 

4ο Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Προστίθενται τα τμήματα:
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

5o Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Προστίθενται τα τμήματα:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγράφονται τα Τμήματα:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

 

 

 
paideias26916c
digitalsch
fotodentrolin
paneladikon
trapezathemok1
hycustom
eoppep