Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)
 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 
 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από τους:
 

1. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΕΚΤΟΡΑ Καθηγητής ΕΚΠΑ (Πρόεδρος)

2. ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

3. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Π.Δ.Σ.

4. ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Π.Δ.Σ.

5. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διευθυντή Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου (Γραμματέας)

6. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ.

7. ΓΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου

8. ΜΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Εκπαιδευτικό Π.Δ.Σ.

9. ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εκπαιδευτικό Πειρ. Γ/ Λυκείου


Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανήκει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.