Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ)
 του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 
 Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελείται από τους:
 

1. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗ ΕΚΤΟΡΑ Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρου τμήματος Φυσικού (Πρόεδρος)

2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Β'θμια Εκπαίδευση)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Α'θμια Εκπαίδευση)

4. ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Διευθύντρια Πειρ. Γ/σίου & Λυκείου 

5. ΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Διευθυντής Πειρ.Δημ.Σχολείου

6. ΔΟΥΛΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εκπαιδευτικό Πειρ.Γ/σίου & Λυκείου

 

 

Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία του Σχολείου ανήκει στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του Σχολείου στην τοπική κοινωνία.