ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2022-23

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Προσέλευση 8:00-8:15
1η  8:15  9:00
2η  9:10  9:55
3η 10:05 10:50
4η 11:00 11:40
5η 11:50 12:30
6η 12:40 13:20
7η 13:25 14:05

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α1 1 Δ1 8
Α1 Γαλλικά Δ1 Γαλλικά
Α2 2 Δ2  9
Α2 Γαλλικά Δ2 Γαλλικά 
Α Γερμανικά 17 Δ Γερμανικά 17
Β1 3 Ε1 7
Β1 Γαλλικά Ε Θετικών 1
Β2 6 Ε1 Γαλλικά
Β2 Γαλλικά Ε2 13
Β Γερμανικά 17 Ε Θετικών 2
Γ1 4 Ε2 Γαλλικά
Γ1 Γαλλικά Ε Γερμανικά 17
Γ2 16 Ε Ανθρωπιστικών Βιβλιοθήκη
Γ2 Γαλλικά ΣΤ1 14
Γ Γερμανικά 17 ΣΤ Θετικών 1 - Υγείας 1
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ2 15
ΣΤ Θετικών 2 - Υγείας 2
(Φυσική-Χημεία)
ΣΤ Θετικών 14
(Μαθηματικά)
ΣΤ Ανθρωπιστικών 11
ΣΤ Υγείας (Βιολογία) 15
ΣΤ Οικονομίας-Πληροφορικής 12