Σχολικό έτος 2021-22

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γυμνάσιο

Α1

Κουτσουδάκη

Α2

Κάτσουρα

Β1

Παπαδάκη

Β2

Ζαφειροπούλου

Γ1

Σακελλάρη

Γ2

Μυστακίδου

Λύκειο

Δ1

Μιχαλολιάκος

Δ2

Δήμου

Ε1

Χριστιάς

Ε2

Ξουργιά

ΣΤ1

Τζακώστα

ΣΤ2

Κεκροπούλου

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα επικοινωνίας Γονέων Μαθητών Π.Σ.Π.Α. και Διδακτικού Προσωπικού