ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

19-02-2024

Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Αριστοτέλης» 2024 Φυσικής (για το Γυμνάσιο και το Λύκειο)

Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2024

         

Οι Διαγωνισμοί που οργανώνονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση έχουν λάβει την έγκριση του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα: Φ Φ15/ 132555/Δ2/17-11-2023, Φ15/135387/Δ2/24-11-2023 και Φ.14/ΦΔ/132552/134004/Δ1/22-11-2023.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις προαναφερθείσες Αποφάσεις / Εγκρίσεις των Διαγωνισμών, που θα πραγματοποιηθούν:  

  • Ο Διαγωνισμός Φυσικής για το Γυμνάσιο (Α’, Β’ και Γ’ τάξη) την Παρασκευή 8/3/2024, ενδοσχολικά (στις τάξεις των μαθητών/τριών), τις ώρες 12.00-14.00 (σε μία φάση, όπως κάθε χρόνο).
  • Ο Διαγωνισμός Φυσικής για το Λύκειο (Α’ και Β’ τάξη) την Παρασκευή 8/3/2024, ενδοσχολικά (στις τάξεις των μαθητών/τριών), τις ώρες 12.00-14.00 (σε μία φάση, όπως κάθε χρόνο).
  •  Η α’ και η β’ φάση για τη Γ’ Λυκείου έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εγκυκλίους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται κανονικά από τα σχολεία στον διαδικτυακό τόπο http://www.eefee.gr έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας των διαγωνισμών, ενώ στον ίδιο διαδικτυακό τόπο καθώς και στο http://micro-kosmos.uoa.gr αναρτώνται λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες, καθώς και οι θεματικές ενότητες και τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή 

των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2024

27-11-2023

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

Τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης φάσης του ενδοσχολικού Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' Λυκείου από την 1η Δεκεμβρίου 2023 στις 8 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00. Αντιστοίχως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.

22-11-2023

5ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023‐24

Ο  μαθητικός  διαγωνισμός  «ΕΡΜΗΣ»  στα  Οικονομικά  είναι  ένας ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων που απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γ’  Λυκείου. Ο  διαγωνισμός  οργανώνεται  και  διεξάγεται  από  το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνεργασία με την  Ένωση  Οικονομολόγων  Εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  το  Οικονομικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.

Ως  ημερομηνία  υποβολής  ενδιαφέροντος  συμμετοχής  των  μαθητών  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα  1/01/2024  –  31/01/2024  και  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  στον  ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός  θα πραγματοποιηθεί σε 2 Φάσεις. Η Α’ Φάση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την εξ  αποστάσεως  μέθοδο  το  Σάββατο  23  Μαρτίου  2024  για όλους τους μαθητές  που  θα  έχουν  δηλώσει  συμμετοχή.  Η Β’ και τελική Φάση θα γίνει το Σάββατο 27 Απριλίου 2024, όπου θα λάβουν μέρος μόνο οι διακριθέντες  της Α’ φάσης του Διαγωνισμού. 

Περισσότερες Πληροφορίες

21-11-2023

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2024

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024 – σχολ. έτος 2023-24

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄και Β΄ τάξης των Λυκείων, Γενικών και Επαγγελματικών, ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 (12:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (α΄ φάση) ενδοσχολικά σε όλη τη χώρα και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 (11:00-14:00)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γ’ Λυκείου "Αριστοτέλης" 2024 (β΄ φάση) για τους/τις μαθητές/τριες που θα πρωτεύσουν στην α’ φάση,στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 (09:30-15:30), για την επιλογή των πέντε μαθητών/τριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 54η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2024. 

Περισσότερες Πληροφορίες


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

16-01-2023

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2023

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 – σχολ. έτος 2022-23

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2023 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2023, και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, θα διενεργηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 (για το Γυμνάσιο και την Α’,Β’ Λυκείου) και 11:00 (για τη Γ’Λυκείου) .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.

Περισσότερες Πληροφορίες


13-01-2023

35oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), για το σχ. έτος 2022-2023

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής (ΠΔΠ) διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ). Tελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και αποτελείτο Εθνικό σκέλος της Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κατ’ έτος υπό την αιγίδα της UNESCO. 

Οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν είναι μαθητές Λυκείου και δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μετά την 31/12/2004).

Οι μαθητές που θα επιλεγούν για την ομάδα νέων είναι μαθητές Γυμνασίου και δεν μπορούν να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μετά την 31/12/2007).

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διεξάγεται σε τρεις τουλάχιστον φάσεις: Α, Β και Γ. Οι φάσεις Α και Β πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου, ενώ η τελική πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των μαθητών σε κατάλληλα εργαστήρια.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για κάθε θέμα σχετικό με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Γραμματεία ΕΠΥ (Σπύρου Τρικούπη 20, 106 83 Αθήνα), Τηλ. 215 5051398 Ιστοσελίδα: www.epy.gr ή www.pdp.gr,    E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


11-11-2022

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2023 και

Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 – σχολ. έτος 2022-23

Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2023 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2023, και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, θα διενεργηθούν την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 (για το Γυμνάσιο και την Α’,Β’ Λυκείου) και 11:00 (για τη Γ’Λυκείου) .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους,

μέχρι την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.

Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες θα λάβουν Επαίνους Συμμετοχής και οι διακριθέντες/εισες μαθητές/τριες θα λάβουν Αριστεία, Βραβεία και Εύφημες Μνείες.


07-11-2022 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Σχολείο μας συμμετέχει για 4η συνεχή χρονιά

στον ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ «Δημήτρης Αρμάος».

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές του Λυκείου μας μπορούν εδώ να συμβουλευτούν την προκήρυξη του Διαγωνισμού

και να μιλήσουν στον καθηγητή που τους διδάσκει Λογοτεχνία για να δηλώσουν συμμετοχή.

Από τη ΔιεύθυνσηΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

04-04-2022 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (INFOGRAPHIC)

«100 ΧΡΟΝΙΑ 1922 – 2022
 Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα »

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή με τον γενικό τίτλο ΄΄Μια θάλασσα μνήμες …και γινήκαμε όλοι ένα΄΄, θα πραγματοποιηθεί μαθητικός διαγωνισμός πληροφοριακού γραφήματος (infographic), δηλαδή, γραφική απεικόνιση δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την πορεία αφομοίωσης του προσφυγικού στοιχείου. Στόχος, η παρουσίαση της πολύπλευρης προσφοράς και της διάνθισης της τοπικής κοινωνίας, με κατανοητό τρόπο ώστε να είναι εύληπτο από  τον πολίτη. Τέλος, όλα αυτά τα ελκυστικά  μαθητικά έργα τέχνης και πληροφορίας θα εκτεθούν στο κοινό, θα αξιοποιηθούν για την δημιουργία αναμνηστικών (τα οποία μπορούν να διατεθούν στους πολίτες κατά τη διάρκεια άλλων  σχετικών εκδηλώσεων) διεγείροντας το ενδιαφέρον του για τον ξεριζωμό, την καταστροφή και την αναγέννηση.

Σημ.: Οι αιτήσεις και τα ερωτηματολόγια, μαζί με τα έργα, αποστέλλονται το αργότερο μέχρι 30/06/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  //webmail02.uoa.gr/src/compose.php?send_to=Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό,
Αθανάσιος Τσιώλης Τηλ. 2313314175 
Web: www.kalamaria.gr → ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Infografic Ο Συντονιστής εκδηλώσεων
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 1922-2022
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού,
Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Αθανάσιος Γιαννακός 

Επισυναπτόμενα:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ‐ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για γονέα/κηδεμόνα
  5. Έγκριση εκπαιδευτικού διαγωνισμού πληροφοριακού γραφήματος
16-03-2022

23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στις κατηγορίες Ποίηση και Διήγημα

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14 έως 20 ετών, δηλαδή Γ΄ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Κεντρικός σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει όσους/ες μαθητές/τριες εφηβικής ηλικίας ασχολούνται με το γράψιμο να υποβάλουν κάτι δουλεμένο και ευσύνοπτο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των κειμένων ορίζεται η 17η Απριλίου 2022, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εκτός ωρών διδασκαλίας.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.


01-02-2022
Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το σχολικό έτος 2021-22

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών https://www.hba.gr/info/emq.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη του διαγωνισμού κ. Σοφία Ζιάκου, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (τηλ. 2103386419 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
).

06-12-2021

Το Σχολείο μας συμμετέχει για 3η συνεχόμενη χρονιά στον διασχολικό διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής "Δημήτρης Αρμάος".

Προσκαλούμε τους μαθητές Λυκείου να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου τη σχετική φόρμα που θα βρουν στις οδηγίες. Τα έργα κατατίθενται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Μπορείτε να συμμετάσχετε με:

(1) Διήγημα, (2) Δοκίμιο, (3) Θεατρικό έργο, (4) Σενάριο, (5) Ποίημα, (6) Στίχοι τραγουδιού, (7) Graphic novel.

Για οδηγίες και πληροφορίες εδώ, καθώς και στους κκ. Ν. Ανδριώτη, Γ. Δουλφή και Ξ. Ξουργιά. 

14-11-2021

- Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2022 και

Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2022 – σχολ. έτος 2021-22

Έγκριση, οδηγίες, φάσεις

 

- Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών EOES 2022


- Μαθητικός διαγωνισμός  (έγκριση)

HACKATHON ATHENS 2022- SELMAHACKATHON ATHENS 2022- SELMA

 
- Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού (έγκριση)
 
 


03-11-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1922»


21-10-2021

«Αλλαγή ημερομηνίας του 82ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022».

Ο 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και των ειδικών πρωτοκόλλων που διέπουν τη λειτουργία των σχολείων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021,εντός σχολικού ωραρίου και συγκεκριμένα τις δυο τελευταίες ώρες, με την ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και ενός μαθηματικού.


 

Διεθνής Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Πληροφοριακού Γραφήματος (infographic) – «Ο Ήλιος με μια ματιά»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), διοργανώνει το Διεθνή Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Πληροφοριακού Γραφήματος (infographics) «Ο Ήλιος με μια ματιά» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου (14-16 ετών).

Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν για το αστέρι μας και να δημιουργήσουν μια οπτική σύνοψη της έρευνας που θα κάνουν με τη μορφή ενός πληροφοριακού γραφήματος (infographic), μια δημιουργία που υποστηρίζει διεπιστημονική και συνεργατική εργασία. Στον διεθνή αυτό διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες μαθητών/τριών (που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα άτομα) ηλικίας 14-15 και 15-16 ετών (Γ’ Γυμνασίου- Α΄ Λυκείου) υπό την καθοδήγηση ενός/μία εκπαιδευτικού ο/η οποίος/α και δηλώνει τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας EST στο https://est-east.eu/contest έως τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερα

 
30-09-2021

«82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2021-2022»

«4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022»


08-06-2021

«27ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2022»

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών/τριών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

Περισσότερα


07-05-2021

- Ενημέρωση για αλλαγή ημερομηνιών στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου «Αριστοτέλης» 2021

- 34ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2021

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ., Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών/τριών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πληροφορίες


22-04-2021

Διαγωνισμός φωτογραφίας Instagram για τις μαθήτριες και τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων της Αθήνας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας διά της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη διοργανώνει Διαγωνισμό φωτογραφίας Instagram για τις μαθήτριες και τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων της Αθήνας, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία», με τίτλο «η Αθήνα μου !»

Ο Διαγωνισμός ισχύει έως 10 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στο https://kids4thecity.gr/i-athinamou/. 

Όροι Συμμετοχής


16-04-2021
3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών "Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης" 

09-04-2021

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του Ελληνικού κράτους, η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα», προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, οποιουδήποτε σχολείου εντός Ελλάδας.

2. Ο διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος: Α) ποιητικό έργο, Β) διήγημα αδημοσίευτο

3. Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος ( ποίηση ή διήγημα).

4. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

5. Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής των έργων ορίζεται η 15/04/2021 και ημερομηνία λήξης η 01/07/2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

26-03-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2021

03-03-2021

«50ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2021»

Διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU)

Το θέμα του διαγωνισμού που επιλέχθηκε για το έτος 2021 είναι: «Γράψε μία επιστολή σε συγγενικό σου πρόσωπο για την εμπειρία σου με τον COVID-19»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων όλης της χώρας ηλικίας έως 15 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να καταθέσουν τις εκθέσεις τους στο σχολείο τους έως την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

23-10-2020

- Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου - Λυκείου «Αριστοτέλης» 2021

και Επιλογή των Ελλήνων Μαθητών/τριών για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2021 – σχολ. έτος 2020-21

Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Φυσικής Λυκείου και Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2021 Ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Λυκείου "Αριστοτέλης" 2021 και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού), καθώς και ο Πανελλήνιος μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου "Αριστοτέλης" 2021, και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, θα διενεργηθούν το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο σχολείο τους, μέχρι τη Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

- 8ος Διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικής της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά

για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής

Προκύρηξη

 

21-10-2020

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση (εδώ), την πρόσκληση (εδώ) και τους φετινούς διαγωγισμούς (εδώ).

 

05-10-2020

- 4ος Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στα Αγγλικά με τίτλο: “Nature is not a place to visit.It is home”, του Κολεγίου Θεσσαλονίκης «ΔΕΛΑΣΑΛ» για το σχ. έτος 2020-2021 για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου  

Σας ενημερώνουμε ότι, συνεχίζεται για 4η χρονιά ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στην αγγλική γλώσσα για τους μαθητές και μαθήτριες Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου της Ελλάδας (δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων). Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με δύο μαθητές ή μαθήτριες σε κάθε κατηγορία και να υποβάλλει μέχρι 4 έργα (poem, short story) αλλά όχι περισσότερα από 2 έργα σε κάθε κατηγορία, για κάθε τάξη του Σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ευαγγέλια Καμπούρη, υπεύθυνη καθηγήτρια του Διαγωνισμού, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο  2310-673191.  

Αφίσσα

Προκήρυξη

Αίτηση

14-09-2020

- Διαγωνισμός Μετάφρασης Juvenes Translatores 2020-2021