ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα από 8-4-2024

Ανά Τμήμα

Συνολικό

Μοναδική αλλαγή: Τα Θρησκευτικά του Στ΄2 μετακινούνται από την Τετάρτη 7η ώρα στην Πέμπτη 6η ώρα.

Από τη Διεύθυνση

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα από 5-2-2024

Συνολικό

Ανά τμήμα

Από τη Διεύθυνση